Opintolaina

Opintolaina tarjoaa lisäturvaa opiskelijan taloudelle

 

Opiskelemista on useissa yhteyksissä verrattu työhön ja sitä se monelle onkin muuten kuin palkan puolesta. Jos opiskelija ei käy töissä opiskelujensa ohessa, on hänen taloudellinen varantonsa usein varsin pieni eikä siitä liikene juuri mihinkään ylimääräiseen hankintaan.

Opintolainalla lisää turvaa ja liikkumavaraa

Kela maksaa päätoimiseksi katsottavalle opiskelijalle opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumistuesta ja opintolainasta.

Opintolaina on valtion takaamaa lainaa, jota opiskelija hakee haluamastaan pankista. Pankilla on myös oikeus päättää lainan myöntämisestä, mutta valtion lainatakauksen saa silti jokainen opintolainaan oikeutettu opiskelija Kelalta suoraan.

Opiskelijan päätettäväksi jää, nostaako hän koko myönnetyn lainasumman kerralla käyttöönsä, vai käyttääkö sitä pikku hiljaa pienemmissä erissä. Lainan saaminen on melko nopea prosessi, sillä lainanhakemisen ja panin tarkastettua Kelalta takaustiedot, lainasumma siirtyy yleensä opiskelijan ilmoittamalle tilille muutamassa päivässä.

Lainan saamisella on ehtonsa

Kuka tahansa ei voi kuitenkaan lainaa saada. Sen lisäksi, että opiskelee päätoimisesti, lainatakauksen voi saada vain niille kuukausille, joilta saa myös opintorahaa. Jos opiskelut ovat hetkellisesti tai kokonaan katkolla, ei voi saada valtiontakausta opintolainalleen.

Kuinka opintolaina toimii?

Opintolainan valtiontakaus on voimassa enintään 30 vuotta ja tämä edellyttää sitä, että pankki lisää puolivuosittain opintolainaan erääntyvät korot. Opiskeluaikana tämä tarkoittaa 1 % suuruista korkoa ja opiskelun päättymisen jälkeen korko on kulloinkin vallalla olevan korkotason mukainen.

Opintolainan voi ottaa haluamastaan pankista ja halutessaan opiskelija voi myös kilpailuttaa pankkeja saadakseen edullisimman tarjouksen. Nostetun opintolaina voi myös käyttää haluamaansa kohteeseen eikä sen käyttöä sen kummemmin valvota.

Valtiontakauksesta huolimatta opintolaina on kuitenkin aivan tavallinen pankkilaina, joka on maksettava takaisin sovittuun määräaikaan mennessä. Sen maksamatta jättäminen aiheuttaa merkinnän luottotietoihin.